FANDOM


High Tech Office Logo

Громадська спілка «Хай-Тек офіс Україна» — це об'єднання підприємств у сфері високих технологій для створення сприятливих умов для розвитку в Україні інноваційного бізнесу та цифрової економіки.

Люди Редагувати

До складу Наглядової ради організації включено представників Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Верховної Ради України та Адміністрації Президента України.

Історія Редагувати

Урочисте відкриття офісу відбулося 27 липня 2016 року за участю Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, заступника глави Адміністрації Президента України Дмитра Шимківа, представників бізнесу та міжнародних організацій.

Діяльність Редагувати

Метою (ціллю) створення та діяльності Спілки є захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, та інших інтересів, підтримка розвитку інноваційних проектів.

Фахівцями Хай-Тек офісу Україна та групою експертів світових та вітчизняних лідерів високотехнологічного ринку за сприяння та підтримки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку та Адміністрації Президента України була ініційована та здійснена розробка документу «Цифровий порядок денний України 2020».

Принципи діяльності: добровільність; самоврядність; вільний вибір території діяльності; рівність перед законом; відсутність майнового інтересу її членів (учасників); прозорість, гласність, відкритість та публічність; повага до особистої думки і гідності кожного члена Спілки; колективність у роботі Спілки та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень; виборність всіх органів управління Спілки; періодична звітність виборних органів перед членами Спілки та вищестоящими органами; свобода дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; обов'язковість виконання рішень вищестоящих органів управління іншими органами управління Спілки.

Основними напрямками діяльності Спілки є:

 • Удосконалення законодавчої бази для розвитку в Україні інноваційного бізнесу .
 • Формування нової державної політики в сфері підтримки інновацій шляхом:
 • Захист прав інтелектуальної власності
 • Розширення співпраці з місцевими органами влади у підтримці інновацій
 • Підтримка інноваційних проектів

Спілка:

 • Звертається до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • співпрацює з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, центрами, науковими установами, підприємствами;
 • залучає фінансові, матеріальні, інтелектуальні та інформаційні ресурси;
 • надає громадським об’єднанням і окремим громадянам інформаційну, консультативно-методичну допомогу для здійснення програм, що відповідають меті та основним завданням Спілки;
 • Бере участь у підготовці та сприяє у проведенні конференцій, симпозіумів, форумів, круглих столів і науково-практичних семінарів, тренінгів та навчальних поїздок, організовує виставки, презентації, фестивалі, ярмарки, інформаційні акції, сесії та інші масові заходи, що відповідають меті та основним завданням Спілки;
 • Бере участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших освітніх заходів, виданні та поширенні друкованих методичних матеріалів, створенні радіо-, телепередач і фільмів, що відповідають меті Спілки;
 • Проводить соціологічні дослідження та аналізи, приймає участь у вивчені економічної ситуації в регіонах щодо вироблення пропозицій регіонального, економічного та соціального розвитку інноваційних технологій;
 • Сприяє національним, регіональним і галузевим програмам та проектам з питань економічного розвитку в сфері інноваційних технологій;
 • Сприяє максимальному розширенню інформаційного забезпечення та комунікаційних можливостей своїх членів, підвищенню їхнього професійного рівня;
 • Налагоджує та розвиває міжнародні контакти та співробітництво своїх членів, бере участь у спільних проектах і програмах з іноземними та міжнародними організаціями;
 • Здійснює правовий, організаційний та консультаційний захист творчих, економічних, соціальних та інших інтересів і прав своїх членів та сприяє цьому в інтересах незалежних експертів та громадських організації, що займаються питаннями демократизації суспільства та розвитку національної економіки;
 • Інформує українську та зарубіжну громадськість про свою діяльність, розповсюджує накопичену та вивчену інформацію, пропагує свою мету;

Спілка фінансується коштом членів спілки (вітчизняні та міжнародні оганізації) та благодійними внесками.

Офіс перебуває в безпосередньому контакті з Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента, Верховною Радою, комітетами Верховної Ради, повідним експертним середовищем, українською та зарубіжною громадськістю та ін. Спілка не підтримує жодні політичні партії чи політичних лідерів.

Контакти Редагувати

 • office@ht-office.org
 • вул. Дорогожицька, 1, "Unit City", Київ

Посилання Редагувати