FANDOM


Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Люди Редагувати

Історія Редагувати

14 червня 1990 року відбулась установча конференція Спілки малих підприємств України. Спілку було створено з метою підтримки малого бізнесу за ініціативою малих підприємств. На І з’їзді Спілки головою її Ради, а пізніше президентом був обраний Ю.І.Єхануров, який і сьогодні очолює Спілку на громадських засадах.

В квітні 1996 року Спілку малих підприємств перереєстровано в Міністерстві юстиції України в Спілку підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ, свідоцтво № 734 від 11 квітня 1996 р.).

Основною метою діяльності Спілки є захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно пов’язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві.

Діяльність Спілки здійснюється виключно за рахунок вступних і членських внесків.

Членство в Спілці є індивідуальним та колективним. Спілка об’єднує понад 12 тисяч підприємців і підприємств різних форм власності.

При Спілці створено госпрозрахункові та громадські організації, які забезпечують комплексну підтримку підприємництва.

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України тісно співпрацює з урядовими структурами, органами місцевої влади, неурядовими організаціями для створення ефективної коаліції для підтримки підприємництва в Україні, усунення правових, адміністративних, організаційних і будь-яких інших перешкод на шляху розвитку підприємництва, а, відповідно, і вітчизняного виробництва.

Спілка пропонує підприємцям:

  • правову підтримку і захист їх економічних, професійних, соціальних інтересів;
  • консультаційно-юридичну, інформаційну допомогу, аудиторське обслуговування. В плані інформаційно-консультативного забезпечення малого підприємництва Спілка регулярно надає підприємцям інформацію, довідки, консультації через Інформаційно-аналітичний центр підтримки підприємництва Спілки, де накопичена база даних про 108 тисяч підприємств-виробників України, нормативні документи з питань оподаткування, законодавства України. Члени Спілки - підприємці регулярно (щомісяця) отримують від виконавчої дирекції інформаційні листи та Інформаційні бюлетені, забезпечуються необхідною інформацією та кваліфікованими коментарями про закони, постанови, інструкції, пропозиціями про співробітництво вітчизняних і іноземних фірм, установ, організацій, про поточну діяльність виконавчої дирекції. Регулярно для підприємців проводяться консультації за “круглим столом” з правових питань, з питань ведення бухгалтерського і податкового обліку, звітності;
  • навчання і підвищення кваліфікації, професіоналізму, проведення конгресів, конференцій, семінарів, ділових зустрічей. Ця робота реалізується через економічний центр Спілки - Центр підтримки підприємництва “Компас”;
  • сприяння в отриманні кредитів, інвестуванні виробництва, промислової кооперації, розвитку торгової діяльності. Підприємствам централізовано направляються інформаційні матеріали про порядок кредитування малих підприємств, з метою полегшення одержання кредитів підприємствам надається методична допомога по розробці бізнес-планів. Для керівників малих і середніх підприємств організуються зустрічі з представниками інвестиційних фондів, компаній;
  • встановлення прямих зв'язків між фірмами і малими підприємствами, діловими колами України та іноземних держав. Це один з важливих напрямків роботи Спілки. Робота проводиться в рамках програми “Пошук партнерів”, яка успішно діє в Спілці протягом чотирнадцяти років. На замовлення підприємців Спілка регулярно подає запити до торгово-економічних місій посольств, торгово-промислових палат по пошуку партнерів для співробітництва. Керівництво Спілки постійно зустрічається з представниками торгово-економічних місій посольств для обговорення питань, пов’язаних з розвитком зовнішньо-економічної діяльності малих і середніх підприємств, проводить відповідні заходи (форуми, зустрічі, конференції).

Ще на початку діяльності Спілка визначила для себе, що успіх можливий за умов, коли організація буде потрібна підприємцям, керівникам малих і середніх підприємств, всім тим, хто робить перші кроки в бізнесі. З того часу Спілка намагалася робити все, щоб бути корисними для своїх членів, надавала їм найістотнішу практичну допомогу. Завдяки цьому вдалося завоювати довіру й повагу підприємців, бізнесових структур України та іноземних держав, стати авторитетною, життєздатною й ефективною всеукраїнською громадською організацією, з якою рахуються всі гілки влади.

Стратегічним напрямком діяльності Спілки була і залишається комплексна підтримка малого і середнього бізнесу, захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів підприємців та сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності.

В планах Спілки на найближчі роки - продовжити активну роботу по підтримці і розвитку малого підприємництва, добиватися вирішення проблем, які стоять на заваді його розвитку, сприяти усуненню правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації прав на підприємницьку діяльність, створення належних умов для того, щоб кожна людина мала можливість власноруч будувати своє життя, самостійно здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Посилання Редагувати

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі